FTK AB - FamiljeTerapeuterna Korsvägen

Vi är en dynamisk mötesplats för människor som tror på samtalet som verktyg!
Med mångårig och beprövad erfarenhet som grund utvecklar FTK nya idéer och metoder inom psykosocialt och terapeutiskt arbete, och ligger i framkant inom dessa områden.
Som en resurs för företaget har vi ett nätverk bestående av välmeriterade medlemmar.
De tjänster vi erbjuder utgår från en systemteoretisk förståelsemodell där plattformen i vår värdegrund är respekt, engagemang,möjligheter och resurser.

w

Samtals- Psykoterapimottagning

Familjeterapeuterna Korsvägen har gemensam Samtals- Psykoterapimottagning med Göteborgs Centrum för kompetensutveckling (GCK) i våra lokaler på Briggen, Fjärde Långgatan 5 i Göteborg. Vi välkomnar alla som vill komma vidare i livet. För familjer, par och individer.
Korta väntetider.

Delägare

FamiljeTerapeuterna Korsvägen AB består av fristående konsulter som, från september 1998, uppträder under gemensamt namn. Vi ärlegitimerade psykoterapeuter med olika grundutbildningar, och har lång erfarenhetfrån psykoterapi och psykosocialt arbete inom barn- och vuxenpsykiatri; socialtjänst; behandlingsinstitutioner; familjerådgivning etc.